vand-kvalitet.dk

- I/S Skelhøje Vandværk

Aqualog - Vi kan analysere Geus Jupiter data, og levere dem til jer som i ønsker dem.

Analyse af data:

Lad os gøre det tunge arbejde, har I brug for bestemte data fra Geus Jupiter Database, så lad os finde og levere dem til jer.

Ønsker I at komme i kontakt med vandværker udfra indhold indhold af bestemte stoffer i vandet så kan er Aqualog Virk løsningen.
Aqualog Virk indholder et CRM system som, med mulighed for at flette oplysninger fra Geus ind.
Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Vandprøve analyse, for I/S Skelhøje Vandværk:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1632754 2020-06-03 13:38:12 Blichersvej 54 8800 Viborg køkken
-
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20-14393


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Organisk mikroforurening

Benz(ghi)perylen <0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

Benz[a]pyren <0,001 µg/l 0,010 0,001 GC/MS

Fluoranthen <0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

PAH, sum af 6 0,000 µg/l 0,010 0,000 GC/MSBenz(b+k)fluoranthen <0,002 µg/l 0,002 GC/MS

Copyright © 2022 All Rights Reserved.