vand-kvalitet.dk

- I/S Skelhøje Vandværk

Aqualog - Vi kan analysere Geus Jupiter data, og levere dem til jer som i ønsker dem.

Analyse af data:

Lad os gøre det tunge arbejde, har I brug for bestemte data fra Geus Jupiter Database, så lad os finde og levere dem til jer.

Ønsker I at komme i kontakt med vandværker udfra indhold indhold af bestemte stoffer i vandet så kan er Aqualog Virk løsningen.
Aqualog Virk indholder et CRM system som, med mulighed for at flette oplysninger fra Geus ind.
Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Vandprøve analyse, for I/S Skelhøje Vandværk:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1718626 2020-09-09 15:30:23 Afgang vandværk
-
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20-24519


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

1H,1H,2H,2H- Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Copyright © 2022 All Rights Reserved.