vand-kvalitet.dk

- I/S Skelhøje Vandværk

Aqualog - Vi kan analysere Geus Jupiter data, og levere dem til jer som i ønsker dem.

Analyse af data:

Lad os gøre det tunge arbejde, har I brug for bestemte data fra Geus Jupiter Database, så lad os finde og levere dem til jer.

Ønsker I at komme i kontakt med vandværker udfra indhold indhold af bestemte stoffer i vandet så kan er Aqualog Virk løsningen.
Aqualog Virk indholder et CRM system som, med mulighed for at flette oplysninger fra Geus ind.
Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Vandprøve analyse, for I/S Skelhøje Vandværk:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1913576 2021-06-01 13:09:30 Børnehuset , køkken
-
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Kontrol af uorganiske sporstoffer AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-17679


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Uorganiske sporstoffer

Aluminium 1,000 µg/l 100,000 0,500 ICP-MS

Antimon <0,100 µg/l 2,000 0,100 ICP-MS

Arsen 1,180 µg/l 5,000 0,020 ICP-MS

Bly 0,380 µg/l 5,000 0,030 ICP-MS

Bor <10,000 µg/l 1.000,000 0,010 ICP-MS

Cadmium 0,010 µg/l 2,000 0,003 ICP-MS

Chrom 0,180 µg/l 20,000 0,030 ICP-MS

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 1,000 Ikke oplyst

Kobber 13,700 µg/l 100,000 0,030 ICP-MS

Kobolt (Co) 0,130 µg/l 5,000 0,050 ICP-MS

Kviksølv 0,034 µg/l 1,000 0,001 ICP-MS

Nikkel 0,100 µg/l 20,000 0,030 ICP-MS

Selen <0,050 µg/l 10,000 0,050 ICP-MS

Zink 27,000 µg/l 100,000 0,300 ICP-MS

Copyright © 2022 All Rights Reserved.