vand-kvalitet.dk

- I/S Skelhøje Vandværk

Aqualog - Vi kan analysere Geus Jupiter data, og levere dem til jer som i ønsker dem.

Analyse af data:

Lad os gøre det tunge arbejde, har I brug for bestemte data fra Geus Jupiter Database, så lad os finde og levere dem til jer.

Ønsker I at komme i kontakt med vandværker udfra indhold indhold af bestemte stoffer i vandet så kan er Aqualog Virk løsningen.
Aqualog Virk indholder et CRM system som, med mulighed for at flette oplysninger fra Geus ind.
Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Vandprøve analyse, for I/S Skelhøje Vandværk:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1956135 2021-09-13 09:36:28 Taphane køkken - børneh. trekløveren,Blomstervej11
-
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-30782


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Farvetal-Pt <1,000 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,022 mg/l 0,200 0,002 ICP

Turbiditet 0,090 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader, PCA 4,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 34,000 mS/m 30,000 0,500 DS 288

Temperatur 14,900 grader C 0,100 Termometer

pH 6,900 pH 7,000 8,500 0,050 DS 287

Copyright © 2022 All Rights Reserved.