vand-kvalitet.dk

- I/S Skelhøje Vandværk

Aqualog - Vi kan analysere Geus Jupiter data, og levere dem til jer som i ønsker dem.

Analyse af data:

Lad os gøre det tunge arbejde, har I brug for bestemte data fra Geus Jupiter Database, så lad os finde og levere dem til jer.

Ønsker I at komme i kontakt med vandværker udfra indhold indhold af bestemte stoffer i vandet så kan er Aqualog Virk løsningen.
Aqualog Virk indholder et CRM system som, med mulighed for at flette oplysninger fra Geus ind.
Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Vandprøve analyse, for I/S Skelhøje Vandværk:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1957540 2021-09-13 08:59:18 Afgang vandværk
-
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-30779


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium <0,020 mg/l 0,020 DS 224

Calcium 49,800 mg/l 0,007 ICP

Carbon, organisk, NVOC 0,800 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Carbondioxid, aggr. 14,000 mg/l 2,000 DS 236

Dihydrogensulfid 0,010 mg/l 0,010 DS 278

Hydrogencarbonat 98,000 mg/l 0,500 DS 256

Jern <0,002 mg/l 0,002 ICP

Magnesium 2,990 mg/l 0,001 ICP

Mangan 0,001 mg/l 0,001 ICP

Methan <0,010 mg/l 0,010 GC, FID

Nitrat 7,500 mg/l 0,500 DS/EN ISO 10304-1

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 DS 222

Oxygen indhold 9,000 mg/l 0,100 Ikke oplyst


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader, PCA 34,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Hårdhed, total 7,660 grader dH 0,050 Beregnet

Konduktivitet 34,000 mS/m 0,500 DS 288

Temperatur 8,600 grader C 0,100 Termometer

pH 6,900 pH 0,050 DS 287


Uorganiske sporstoffer

Arsen 1,410 µg/l 0,020 ICP-MS

Nikkel 0,060 µg/l 0,030 ICP-MS

Copyright © 2022 All Rights Reserved.